Παραμετρικές επιφάνειες Ανάφης |Superficies paramétricas #Anafi

*εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid-19. Αντικείμενο σάτιρας παραφράζοντας το παραδοσιακό τραγούδι «μες του Αιγαίου τα νησιά, για βοήθα Παναγιά μου».  *portavoz del gobierno griego durante la pandemia del covid-19. Οbjeto de sátira parafraseando la canción tradicional “en las islas del Egeo, Virgen mía ayuda”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: