Archive

writing about drawing

mystras-by-piranessi1-gif

El texto que acompaña estas imágenes pudiera empezar con la tremenda frase de Giorgio Abamben “la profanación de lo improfanable es la tarea  política de la generación que viene”[1]. Sin embargo la siguiente historia se refiere más a un asunto de estética que a un asunto político o, si quiere, en este asunto político de estética se pone sobre la mesa el asunto del proceso y del ritual.  

Το κείμενο για αυτές τις εικόνες θα μπορούσε να ξεκινά με την φοβερή φράση του Τ.Α. «η βεβήλωση του αβεβήλωτου είναι η πολιτική υποχρέωση της γενιάς που έρχεται». Ωστόσο η παρακάτω ιστορία αφορά περισσότερο ένα αισθητικό ζήτημα από ένα πολιτικό ή, αν θέλετε, σε αυτό το πολιτικό ζήτημα αισθητικής φύσης θέτει το θέμα των διαδικασιών και της ιεροτελεστίας.

Gravures of Mystra made of profane interpreters“[Grabados de Mystra hechos de interpretes profanos] fue una serie de imágenes para la interpretación de mystras, un famoso castillo bizantino.

Gravures of Mystra made of profane interpreters“[Γραβούρες του Μυστρά φτιαγμένες από βέβηλους ερμηνευτές] ήταν μια σειρά εικόνων για την ερμηνεία του περίφημου βυζαντινού κάστρου του Μυστρά.

Este título extraño y provocativo acompañaba una serie de imágenes y representaciones conocidas de Mystra que habían sufrido un proceso de profanación. El proceso de profanar lo conocido, lo familiar, lo antiguo y casi sagrado se utilizó con el fin de separarse, desvincularse de las imágenes conocidas del monumento y producir-provocar otras nuevas. Read More

This is a text of anthokosmos first published at pitsirikos.net .

The text is about Greece, Identity & Αlexis Tsipras accompanied by the artwork of Chara Stergiou!

Xαρά Στεργίου Imprografika. identidad 3 desaparecido

Chara Stergiou 2013_DNI griego

(Γεια σου πιτσιρίκο)
Μετά τις διαπραγματεύσεις του Φλεβάρη, ο συγγραφέας Tariq Ali -θερμός υποστηρικτής του ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά- έγραψε τη δική του φανταστική δήλωση, αυτή που κατά τη γνώμη του ο Αλέξης Τσίπρας θα έπρεπε να βγει και να ανακοινώσει μετά τις πρώτες διαπραγματεύσεις.

Αν τότε ο φανταστικός αυτός λόγος ξένιζε ή ήταν υπερβολικά ειλικρινής, 5 μήνες μετά μοιάζει σωτήριος και φυσικά οιωνός για το τι μας περίμενε.

Η ομιλία που ο Τσίπρας θα έπρεπε να κάνει:

«Προσπαθήσαμε, διαπραγματευτήκαμε ειλικρινά, αλλά ήταν αποφασισμένοι να εκκενώσουν πάνω από τα κεφάλια μας. Πρώτα οι Γερμανοί και, στη συνέχεια, οι οπαδοί τους. Αυτό ήταν ιδιαίτερα ανώμαλο για τον υπουργό Οικονομικών μας[..]. Ήταν στο χέρι του να αποφασίσει. Έτσι δε φέραμε πίσω τίποτα. Read More

Διαγραμματικές αφηγήσεις: γραφικά πεδία ρήξης και καταστροφής

original graffiti emp

Τext originaly presented at the Gilles Deleuze and Félix Guattari: Refrains of Freedom, International Conference, Athens, Greece, 25 April 2015 by Anthi Kosma.

The article intends to clarify the Deleuzian concept of diagram and how this one although it is against an ocularcentric (visual-focused) culture, clichés and canons of representation often it is being dismissed from traditional attitudes and perceptions in the field of architecture.

Το άρθρο που παρουσιάζεται προσπαθεί να αποσαφηνίσει την Ντελεζιανή έννοια του διαγράμματος και το πώς αυτή, αν και βρίσκεται ενάντια στην οπτικοκεντρική κουλτούρα, τα κλισέ και τους κανόνες της αναπαράστασης, σε πολλές περιπτώσεις στο πεδίο της αρχιτεκτονικής αγνοείται ή παραποιείται από παραδοσιακές νοοτροπίες και αντιλήψεις.

These short narratives on diagram presented here are basically based on “Francis Bacon, the Logic of Sensation” and a book in Spanish, “Pintura. El concepto del diagram” [Painting. The concept of diagram] which is a transcription of a course hold by him in 1981 at the University of Vincennes focused on Diagrams, painting and the Chaos-germ theory. As far as I know this book does not exist in English, but it has some interesting points on the issue as in it the concept of diagram is presented consecutive  and in many cases through the dialogue with his students.

Οι αφηγήσεις για το διάγραμμα που παρουσιάζονται εδώ είναι κυρίως βασισμένες στο βιβλίο Francis Bacon, η λογική της αίσθησης” αλλά κυρίως στο βιβλιό «Pintura. El concepto del diagrama» [Ζωγραφική. Η έννοια του διαγράμματος] που είναι η καταγραφή μιας σειράς μαθημάτων που έκανε το 1981 στο Πανεπιστήμιο της Vincennes με θέμα τα διαγράμματα, τη ζωγραφική και τη θεωρία του χάους-πυρήνα. Από όσο γνωρίζω αυτή η έκδοση δεν υπάρχει στα αγγλικά έχει ωστόσο αρκετά ενδιαφέροντα σημεία μια και σε αυτή η ανάλυση της έννοιας του διαγράμματος γίνετε διεξοδικά και σε πολλά σημεία διαλογικά με τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο.

Diagram is presented in this case from an “inside” point of view, through the experience of the painter-designer, as an action, a process of production and not as an object, a kind of drawing and a representation of a specific figure. From “inside” and from the action the corporal-gestural dimension of the diagram by D. reveals an approximation of the diagram that is not commonly present in the architectural culture.

original graffiti emp2

Το διάγραμμα παρουσιάζεται σε αυτή την περίπτωση «εκ των έσω», μη εποπτικά, δηλαδή μέσα από την εμπειρία του ζωγράφου-σχεδιαστή, σαν δράση, διαδικασία παραγωγής (process) και όχι σαν αντικείμενο, δηλαδή κάποιο είδος σχεδίου, μια μορφή αναπαράστασης, ή μια συγκεκριμένη φιγούρα. «Eκ των έσω» και από τη δράση ο Ν. προσεγγίζει το διάγραμμα επίσης  σαν σωματική-χειρονομία παρουσιάζοντας μια διάσταση του που δεν συναντάται τόσο συχνά στην αρχιτεκτονική κουλτούρα. Read More

A propósito de la última nieve

un textito sobre el dibujo reverso, la figura y el fondo, la luz y lo plano.

Με αφορμή το τελευταίο χιόνι ένα κειμενάκι για το αντίστροφο σχέδιο, τη φιγούρα και το φόντο, το φως και το πλάνο.

ultima nieve 2015 15s

En concreto la nieve no dibuja, sombrea; solamente que su sombreado no es una zona oscura producida por un objeto que interrumpa la dirección de la luz sino más bien todo lo contrario, una capa luminosa que se genera cuando la caída de los copos de la nieve se interrumpe por una superficie. Desde el reverso la nieve sombrea con blanco las superficies que encuentra revelando su volumen y sus texturas.

Για την ακρίβεια το χιόνι δεν σχεδιάζει, σκιάζει. Μόνο που η σκιά του δεν είναι μια είναι μια σκούρα ζώνη που προκύπτει επειδή ένα αντικείμενο διέκοψε την πορεία του φωτός, αλλά μάλλον το αντίθετο, μια φωτεινή στρώση που δημιουργείται όταν η πτώση των νιφάδων διακοπεί από κάποια επιφάνεια. Από το “αρνητικό”, το χιόνι σκιάζει με λευκό τις επιφάνειες που συναντά   αποκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τον όγκο και την υφή τους.

ultima nieve 2015 10s

Read More

tatiana's-studio-by-!mprografika-sEste post está dedicado a un amor, un amor que pertenece a los amores aquellos que surgen y se evolucionan en el ambiente de un taller en una escuela de arte o de arquitectura, haciendo-dibujando.

Αυτό το ποστ είναι αφιερωμένο σε μια αγάπη. Η αγάπη αυτή ανήκει στις αγάπες εκείνες που γεννιούνται και εξελίσσονται στο περιβάλλον ενός εργαστηρίου σε κάποια σχολή τέχνης ή αρχιτεκτονικής, κάνοντας-σχεδιάζοντας. 

Estas relaciones amorosas crecen entre aquellas personas que cuando trabajas a su lado nada es igual y que por su contagio puedes a nivel personal o colectivo asombrarte y hacer cosas inimaginables. Normalmente en este tipo de amores no surgen asuntos de monogamia, y por eso Eva de Miguel* no se va a molestar que este post no es para ella sino para Tatiana, una pareja gráfica inolvidable.

Πρόκειται για αυτούς τους ανθρώπους που όταν δουλεύεις δίπλα τους σε κάνουν να βγάζεις τον καλύτερο σου εαυτό, έναν εαυτό που δεν γνώριζες ότι είχες και που μαζί μπορείτε να φτιάξετε πράγματα που πριν ήταν αδύνατο να φανταστείς. Σε αυτού του είδους τις σχέσεις συνήθως δεν υπάρχει ζήτημα μονογαμίας, οπότε η Eva de Miguel* δεν θα παρεξηγηθεί που αυτό το ποστ δεν είναι για εκείνη αλλά για την Τατιάνα, ένα αξέχαστο σχεδιαστικό ταίρι. 

Read More

!mprografika at pitsirikos.net, un texto para Pavlos Fissas. El texto será pronto traducido en ES.

vuelo fissas 3Αγαπητέ Πιτσιρίκο, ενώ τόσα και τόσα ειπώθηκαν και άλλα τόσα γράφτηκαν για το χαμό του, αν δεν με προδίδουν οι έρευνες στο διαδίκτυο και οι βόλτες στα βιβλιοπωλεία, λίγα, εξαιρετικά λίγα, αφιερώθηκαν στην τέχνη του και ακόμα πιο λίγα στην τέχνη των στίχων του και την δυναμική των εικόνων τους. Για αυτό θα κάνω μια απόπειρα.

 

Οι λέξεις φτιάχνουν εικόνες και οι δικές του εικόνες είναι προσεκτικά διαλεγμένες. Το δικό του «ανέγγιχτο βασίλειο» βρίσκεται στον αιθέρα.

Φίλος του είναι ο ήλιος, συνηθίζει να απλώνει τα φτερά του, να κινείται πετώντας μεταφέροντας μας συναισθήματα ανάτασης, αιώρησης και ελευθερίας.

vuelo fissas 2«Ελεύθερα, ψηλά, πολύ ψηλά πετώ κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδέσμευτα φτερά μου», «Όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα, θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί», «Να “ρθούνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά, τους περιμένω», «Γι’ αυτό απλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια, για να κλέψω λίγο φως από τα λαμπερά αστέρια».

Κάποιος σπάει τα δεσμά και μέσω των στίχων του και των ήχων του με το φαντασιακό του να «κατοικεί» σε επικράτεια και πεδίο ελευθερίας, κινείται όχι από τις δυνάμεις της βαρύτητας αλλά από το αυτές του αέρα.

Γνωρίζει καλά αυτόν τον τόπο, τα στοιχεία αυτά τον τραβούν και τον έλκουν, για αυτό και τα χρησιμοποιεί συνέχεια. Οι εικόνες εναλλάσσονται, μεταφέρουν βιογραφικά στοιχεία, καταστάσεις και φόβους, οι στίχοι, αλλά και ο ίδιος ο τίτλος του άλμπουμ «ηλιοκαψήματα» κάνουν νύξεις για ένα φαντασιακό της αιώρησης, του αέρα (Μπασελάρ) που όσο εξελίσσεται η μουσική του γίνεται όλο και πιο συνειδητό. Read More


ηλιοκαψιματα

Un día en la playa un amigo, relativamente tímido o bastante orgulloso para pedir ayuda, sin tener alguien para aplicar la crema de protección solar_ en su espalda decidió resolver el asunto solo. Así nos ofreció este maravilloso dibujo (ver foto),  la posibilidad de enriquecer nuestra colección de casos de dibujar sin atributos y este  “increíble” post. Así que muchas gracias Pedro!

-Pedro no habla español por eso existe una traducción en griego.-

Μια μέρα στην παραλία ένας φίλος, μάλλον αρκετά ντροπαλός ή αρκετά περήφανος για να ζητήσει βοήθεια, αφού δεν είχε κάποιον να του απλώσει την αντηλιακή κρέμα στην πλάτη αποφάσισε να δράσει μόνος του. Έτσι μας χάρισε αυτό το υπέροχο σχεδιάκι (στη φωτογραφία), την ευκαιρία να εμπλουτίσουμε τη συλλογή μας με περιπτώσεις σχεδιάζω χωρίς ιδιότητες και φυσικά αυτό το “φοβερό” ποστ. Οπότε, σ’ ευχαριστούμε πολύ Πέτρο! 

– Ο Πέτρος δεν γνωρίζει ισπανικά για αυτό υπάρχει και μια μετάφραση στα ελληνικά.-

En realidad este dibujo es una Read More

Tesis // Mapadelabilgiografía // Resumen_300_palabras /Resumen_1500palabras // Abstract_300_words //Abstract 1500 words // Cartel Tesis_Oficial //Cartel Tesis No Oficial // Videos // Foto //  Presentación // Croquis Gonzalo Navarrete //.

.

anthokosmos_19/03/2014_etsam_upm

_texto para la defensa de la tesis

_κείμενο για την υπεράσπιση της διατριβής

_tribunal:Pedro Burgaleta Mezo, María José Gómez Ortiez, Juan Luis Moraza Pérez, Irma Arribas Perez,  Roberto Goycoolea Prado

“Pero algo ha cambiado, [desde el momento en que ustedes, los miembros del tribunal, han tenido en sus manos mi tesis, algo ha cambiado para su escritora. Su] lectura ya no es solitaria: piensa en vosotros, los lectores”.[1]  Αλλά κάτι έχει αλλάξει, [από τη στιγμή που εσείς, τα μέλη αυτής της επιτροπής έχετε στα χέρια σας τη διατριβή μου , κάτι έχει αλλάξει για τη συγγραφέα . Η ] Ανάγνωση πια δεν είναι μοναχική: σκέφτεται εσάς, τους αναγνώστες. [1]

“¿Significa que el escrito se ha convertido en instrumento, un cauce de comunicación, un lugar de encuentro?”[2] [como dice Italo Calvino]. ” Μήπως αυτό σημαίνει ότι το κείμενο έχει μετατραπεί στο μέσο, ένα δίαυλο επικοινωνίας , έναν τόπο συνάντησης; “[2] [όπως λέει ο Ίταλο Καλβίνο].

Vamos a dedicar la sesión de hoy a la defensa de esta tesis, a esta ocasión de encuentro entre la autora y sus lectores, ustedes y los miembros de este tribunal. Θα αφιερώσουμε τη σημερινή συνάντηση για την υπεράσπιση της διατριβής αυτής, σε αυτή τη συνάντηση μεταξύ της συγγραφέα και τους αναγνώστες, εσάς, τα μέλη αυτής της επιτροπής.

 

Read More