Archive

Tag Archives: city

____timelapse_anthokosmos_20200404

Άραγε ο Ιός είναι του Θεού; Is the virus* of God?

Περπατώ στην πόλη, είναι σκοτεινά, ήσυχα, με λίγο φως, άδειοι δρόμοι, άσφαλτος, αρκετή ησυχία..(ακούω τα βήματα μου στην άσφαλτο). I walk in the city, it is dark, quietly, with a little light, empty streets, asphalt, quite quiet … (I hear my footsteps on the asphalt).

Που και που κάποια λακκούβα, τα πεζοδρόμια όπως πάντα ένα κολλάζ με ανεβοκατεβάσματα, λίγα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, υγρασία, που και που μια γάτα ή η μυρωδιά από κάποιο τζάκι. Every now and then a pothole, sidewalks as always look like a collage with ups and downs, a few parked cars, humidity, sometimes a cat or the smell of a fireplace.

**

Θα μπορούσα να περπατώ στη ίδια πόλη, μια νύχτα σας κι αυτή,  πριν περίπου εκατό χρόνια. I could have been walking in the same city, a night like this, about a hundred years ago.

Θα είχε σίγουρα λιγότερο φως. Οι δρόμοι θα ήταν μάλλον χωρίς άσφαλτο, τα παπούτσια μου θα ήταν γεμάτα λάσπη ή σκόνες. It would definitely have had less light. The roads would have been, probably, without any asphalt, my shoes would have been covered in mud or dust.

Σίγουρα θα είχα να αποφύγω περισσότερες λακκούβες. I would have definitely had to avoid more potholes.

Πεζοδρόμια, δηλαδή οριοθετήσεις μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου χώρου για την ασφάλεια των πεζών, μάλλον δεν θα υπήρχαν παντού ή πουθενά. Sidewalks, that is, boundaries between private and public space for pedestrian safety, wouldn´t probably be present everywhere or nowhere.

Η ατμόσφαιρα θα μύριζε περισσότερες ξυλόσομπες ωστόσο η ησυχία θα ήταν παρόμοια. The atmosphere would smell more smock of fireplaces, but the silence would be similar.

Η πόλη μου πριν αποκτήσει τα χαρακτηριστικά μητροπολιτικής παγκοσμιοποιημένης πόλης έμοιαζε περισσότερο με χωριό. My city, before acquiring the characteristics of a globalized metropolitan center, looked more like a village.

Εγώ θα ήμουν μάλλον ένα άλλο υποκείμενο. I would probably have been another subject.

Θα ζούσα σε μια κοινωνία της πειθαρχίας, όπως λέει και ο Χαν[1]I would have been living in a society of discipline, as Han[1] puts it.

Θα έδειχνα σίγουρα και αναγκαστικά περισσότερο σεβασμό στους μεγαλύτερους, την οικογένεια και γενικά στις αυθεντίες.  I would have certainly and necessarily showed more respect to the elders, family and the authorities in general.

Προφανώς θα πίστευα στο Θεό και θα άναβα ένα κερί στην εκκλησιά αν και σίγουρα κάτι θα είχε πάρει το αυτί μου για τους Άθεους. I would obviously believe in God and light a candle in the church, although surely something would have heard about Atheists.

Και κυρίως, με κάποιο χριστιανό θα με είχαν παντρέψει ή θα είχα ερωτευτοπαντρευτεί. And most importantly, i would have been forced to get married to a Christian or I would have fallen in marriagelove.

Σε κάθε περίπτωση θα ήμουν ένα άλλο υποκείμενο, βέβαια επειδή ακόμα και σε εκείνες τις πόλεις κάποιος έφευγε και ξενιτευόταν μάλλον θα ζούσα, όπως τώρα, θα ονειρευόμουν άλλες πατρίδες, ζωές και αμερικάνικα όνειρα. In any case, I would have been a different subject. But because even in those cities people left and emigrate, I would probably live, as I do now, dreaming of other homelands, lives and ‘American dreams’.

**

Καθώς περπατώ στην πόλη της καραντίνας θυμήθηκα ένα βράδυ που γύριζα στο σπίτι που μεγάλωσα μετά από πολλά χρόνια. Είχε κάτι παρόμοιο εκείνο το βράδυ. As I walk through the city of quarantine, I remembered one night, when I was returning in the house I grew up, after many years. There was something similar to this night.

Read More

City-abstraction-1gif-fantasma- Guillermo Corella DekkerEl fantasma está vivo! Desde luego es imposible que los fantasmas mueran. Están siempre aquí, en nuestra mente. Pero por supuesto es más fácil cuando envian señales.

Estas son las señales recientes de un fantasma que reside ultimamente en tierras brasileñas. Desde luego el fantasma no habita en la selva sino en algunas de las ciudades grandes de Brasil, posiblemente metido en la red buscando aprovechar de la selva tecnológica.

“Ya estamos un poco mejor equipados para comprender las paradojas de una historia de las imágenes concebida como una historia de los fantasmas – supervivencias, latencias y reapariciones mezcladas con el desarrollo más manifiesto de los periodos y de los estilos”. 

G.Didi Huberman La imagen superviviente, p.79.

fantasmatic2 Guillermo Corela Deker Imprografika

Read More

scar(r)ing memories (sagittal) s

Alfonso Perez Lopez-2nd drawing

sup s

Alfonso Perez Lopez-3rd drawing

toxic drawing s

Alfonso Perez Lopez-1st drawing

With this post we inagurate a new category called “graphic answers”.

Con este post se inagura una nueva categoría nombrada, “respuestas gráficas”.

Grafphic answers are spontaneous, they came out without thinking, witout purpose or specific cause. The need to produce these images emerges as an impulse that  triggers in the view of an image.

Las respuestas gráficas son espontaneas, salen de las tripas, sin saber, despreocupadamente, sin finalidad o causa concreta. La necesidad de producirlas surge  como impulso que se desencadena al ver una imagen.  

These images are the spontaneous graphic answer of Alfonso Perez Lopez to the serie making stamps“.

Estas imágenes son la respuesta gráfica de Alfonso Perez Lopez para la serie making stamps“.

ºººº

“El otro día encontré que Sean Scully estuvo un tiempo dedicado a la fotografía, e hizo una exposición titulada the colours of time que me recordó el post sobre la cara dibujada en la acerasolo la vuelta“, y el post de “walking stories“; y el sacar el lado artístico, onírico o de ensoñación de lugares aparentemente irrelevantes…”

Alfonso Perez Lopez

The other day I found out Sean Scully dedicated some time to photography, and made an exhibition  entitled “the colors of time” that reminded me of the post with a face drawn on the sidewalk solo la vueltaand the post of ” walking stories“, and how it takes out the artistic, dreamlike or reverie side of places apparently irrelevant … “

 Alfonso Perez Lopez